nasonex-aqueous-aqua-nasal-spray-sprey-pnomoni-apat-asye-akut-alt-solunum-yolu-enfeksiyonu-antibiyotik-kronik-bronsit-bel-soguklugu-sistit-ust-solunum-yolu-enfeksiyonu
nasonex-aqueous-aqua-nasal-spray-sprey-pnomoni-apat-asye-akut-alt-solunum-yolu-enfeksiyonu-antibiyotik-kronik-bronsit-bel-soguklugu-sistit-ust-solunum-yolu-enfeksiyonu

NASONEX Aqueous Nasal Spray
Ölçülü sprey pompası ile kullanılan nazal süspansiyon.
Etkin madde: Her püskürtme, 50.00 mikrogram mometazon furoat monohidrat içerir.
Yardımcı maddeler: Disperse olabilen selüloz BP 65 cps (mikrokristalin selüloz ve
karmelloz sodyum), gliserin, sitrik asit monohidrat, sodyum sitrat, polisorbat 80,
benzalkonyum klorür ve saf su.
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice
okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
 Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı
doktorunuza söyleyiniz.
 Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek
veya düşük doz kullanmayınız.
Bu Kullanma Talimatında :
1. NASONEX nedir ve ne için kullanılır?
2. NASONEX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. NASONEX nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. NASONEX’in saklanması
Başlıkları yer almaktadır.
1. NASONEX Aqueous Nasal Spray nedir ve ne için kullanılır?
NASONEX Aqueous Nasal Spray kortikosteroidler adı verilen bir ilaç grubuna dahil olan mometazon
furoat içerir. Mometazon furoat bazı sporcular tarafından hatalı kullanılan ve tabletler veya
enjeksiyonlarla alınan “anabolik steroidler” ile karıştırılmamalıdır. Mometazon furoatın küçük
miktarları burun içine püskürtüldüğü zaman, burundaki iltihabı, kaşıntıyı, tıkanıklığı ve hapşırığı
gidermeye yardımcı olur.
NASONEX 6 yaş ve üzeri çocuklarda ve erişkinlerde saman nezlesi (mevsimsel alerjik rinit olarak
da bilinir) ve yıl boyu devam eden rinit (burun iltihabı) semptomlarının tedavisinde kullanılır.
NASONEX Aqueous Nasal Spray, erişkinler ve 12 yaş ve üzerindeki adolesanlarda mevsimsel alerjik rinitin
profilaksisinde (önlenmesinde) endikedir.
NASONEX Aqueous Nasal Spray, 2-6 yaş arasında alerjik rinit tanısı almış olan çocuklarda kullanılabilir.
Profilaktik tedaviye polen mevsiminin beklenen başlangıcından 2-4 hafta önce başlanmalıdır.
NASONEX Aqueous Nasal Spray 18 yaş ve üzeri erişkinlerde nazal polip (iyi huylu ur) tedavisinde de kullanılır.
2
Saman nezlesi ve yıl boyu devam eden rinit nedir?
Yılın belirli dönemlerinde ortaya çıkan saman nezlesi ağaç, çimen, ot polenleri ve ayrıca küf ve
mantar sporlarının solunmasından kaynaklanan alerjik bir reaksiyondur.
Yıl boyu devam eden rinit, ev tozu akarları, hayvan tüyü kepeği, kuş tüyü ve belirli gıdalar dahil
çeşitli maddelere karşı duyarlılıktan kaynaklanabilir. Bu alerjiler burun akıntısı ve hapşırığa neden
olur ve burun mukozasında şişliğe bağlı olarak burunda tıkanıklık hissine yol açar. NASONEX
burundaki şişliği ve tahrişi azaltır ve böylelikle, hapşırık, burun kaşıntısı, akıntısı ve tıkanıklığını
giderir.
Burun polipleri nedir?
Burun polipleri burun mukozasının üzerindeki küçük oluşumlardır ve genellikle her iki burun
deliğinde görülürler. Ana belirti burunda tıkanıklık hissidir ve burundan nefes almayı etkileyebilir.
Genize akıntı olarak hissedilen burun akıntısı ve tat ve koku duyumu kaybı da görülebilir.
NASONEX Aqueous Nasal Sprayburundaki iltihabı azaltır ve poliplerin kademeli olarak küçülmesini sağlar.
2. NASONEX Aqueous Nasal Spray‘i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
NASONEX’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer:
 Mometazon furoat veya ilacın herhangi bir bileşenine karşı alerjikseniz (aşırı duyarlılığınız var
ise),
 Bir burun enfeksiyonu geçiriyorsanız. Nazal spreyi kullanmaya başlamadan önce enfeksiyonun
iyileşmesini beklemelisiniz.
 Yakın tarihte bir burun ameliyatı veya burun yaralanması geçirdiyseniz, nazal spreyi
kullanmaya başlamadan önce burnunuzdaki yaranın iyileşmesini beklemeniz gerekir.
NASONEX Aqueous Nasal Spray‘i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer:
 Daha önce tüberküloz (verem hastalığı) geçirdiyseniz veya tüberkülozunuz varsa,
 Gözünüzde herpes simpleks (virüs) enfeksiyonu varsa,
 Başka herhangi bir enfeksiyonunuz varsa,
 Ağızdan veya enjeksiyon yoluyla başka kortikosteroid ilaçlar alıyorsanız,
 Kistik fibrozunuz varsa.
NASONEX kullanırken, kızamık veya su çiçeği hastalığı olan kişilerle temas etmekten kaçınınız.
Bu enfeksiyonları geçirmekte olan kişilerle temas ederseniz doktorunuza söyleyiniz.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza
danışınız.
NASONEX’in yiyecek ve içecek ile kullanılması:
NASONEX gıdalarla birlikte veya ayrı olarak alınabilir.
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Hamileyseniz veya çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız, NASONEX’i doktorunuz söylemedikçe
kullanmamalısınız.
3
Diğer nazal kortikosteroid preparatları ile olduğu gibi NASONEX’in gebe kadınlarda kullanımına
karar verilirken anne ve fetüse verilebilecek olası zararlar, beklenen yararlarla karşılaştırılmalıdır.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Emziriyorsanız veya bebeğinizi emzirmeyi düşünüyorsanız, NASONEX almadan önce
doktorunuza danışmalısınız. Diğer nazal kortikosteroid preparatları ile olduğu gibi NASONEX’in
emziren kadınlarda kullanımına karar verilirken anne ve bebeğe verilebilecek olası zararlar,
beklenen yararlarla karşılaştırılmalıdır.
Araç ve makine kullanımı
NASONEX’in araç ve makine kullanımı üzerine etkisi bilinmemektedir.
NASONEX’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
NASONEX burunda tahrişe yol açabilen benzalkonyum klorür içermektedir.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Doktorunuza aldığınız reçeteli ve reçetesiz ilaçlar ve bitkisel katkılar dahil tüm ilaçları bildirin.
Bazı ilaçlar NASONEX’in etki mekanizmasını değiştirebilir veya NASONEX diğer ilaçlarınızın
etki mekanizmasını değiştirebilir.
Alerji için ağızdan veya enjeksiyonla kortikosteroid ilaçlar alıyorsanız, doktorunuz NASONEX
kullanmaya başlamadan önce bunları bırakmanızı tavsiye edebilir. Bazı kişiler ağızdan veya
enjeksiyonla aldıkları kortikosteroidleri bıraktıklarında kas veya eklem ağrısı, güçsüzlük ve
depresyon gibi bazı istenmeyen etkilerle karşılaşabilirler. Bu olayları yaşarsanız doktorunuza
bildiriniz; doktorunuz nazal spreyi kullanmaya devam edip etmemeniz konusunda size tavsiyede
bulunacaktır. Ayrıca gözlerde kaşıntı, sulanma veya deride kaşıntı veya kızarıklık gibi başka
alerjiler de yaşayabilirsiniz. Bu etkilerden herhangi biriyle karşılaşır ve endişeye kapılırsanız,
doktorunuza danışmalısınız.
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda
kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
3. NASONEX Aqueous Nasal Spray nasıl kullanılır?
NASONEX’i her zaman doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. Emin olmadığınız zaman
doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Spreyi doktorunuzun söylediğinden daha uzun süre veya
daha sık kullanmayın ve daha yüksek doz almayın.
Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:
 Saman nezlesi ve yıl boyu devam eden rinit
Erişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklar:
Erişkinler (yaşlı hastalar dahil) ve 12 yaşından büyük çocuklarda klasik doz her burun deliğine
günde bir kez iki püskürtmedir.
Belirtileriniz kontrol altına alındıktan sonra doktorunuz her burun deliğinize günde sadece bir kez
püskürtmenizi tavsiye edebilir.
4
Kendinizi daha iyi hissetmeye başlamazsanız, doktorunuza danışmalısınız. Doktorunuz en fazla
günlük dozu günde bir kez her burun deliğine dört püskürtmeye yükseltebilir. Semptomlarınız
kontrol altına alındıktan sonra doktorunuz dozu günde bir kez her burun deliğinize iki
püskürtmeye düşürmenizi önerebilir.
2-11 yaş arası çocuklar
Klasik doz her burun deliğine günde bir kez bir püskürtmedir.
Nazal steroidlerin uzun süre yüksek dozlarda kullanımı çocuklarda büyüme hızının yavaşlamasına
neden olabilir. Doktorunuz çocuğunuzun boyunu tedavi döneminde zaman zaman ölçebilir ve
herhangi bir etki görülürse dozu azaltabilir.
Saman nezlesi şikayetleriniz kötüleşirse, doktorunuz polen mevsimi başlamadan 2-4 hafta önce
NASONEX Aqueous Nasal Spraykullanmaya başlamanızı söyleyebilir; bu, saman nezlesi semptomlarının ortaya
çıkmasını önlemeye yardımcı olacaktır. Özellikle gözlerinizde kaşıntı veya tahriş varsa,
doktorunuz NASONEX ile birlikte başka tedaviler kullanmanızı tavsiye edebilir. Polen
mevsiminin sonunda saman nezlesi belirtileriniz iyileşebilir ve ondan sonra tedaviye ihtiyacınız
olmayabilir.
 Nazal polipler
18 yaş ve üzeri erişkinlerde klasik başlangıç dozu günde bir kez her iki burun deliğine iki
püskürtmedir.
Semptomlar 5-6 hafta içinde kontrol altına alınamazsa doz, günde iki kez her iki burun deliğine iki
püskürtmeye çıkarılabilir. Semptomlar kontrol altına alındıktan sonra, doktorunuz dozu,
semptomları kontrol eden en düşük doza düşürmenizi isteyecektir.
Günde iki kez uygulamayla 5-6 hafta içinde semptomlarda hiçbir iyileşme olmazsa, NASONEX
yerine kullanılabilecek diğer tedavileri görüşmek üzere doktorunuza başvurmalısınız.
Uygulama yolu ve metodu:
Nazal Spreyin kullanıma hazırlanması:
NASONEX Nazal Sprey’de burnu koruyan ve temiz kalmasını sağlayan toz kapağı vardır. Spreyi
kullanmadan önce bu kapağı çıkarınız ve kullandıktan sonra takınız.
Sprey pompasının ucunu delmeyiniz.
İlk kullanımda, sprey pompasını ayarlamak için, ilaç, düzgün bir şekilde püskürdüğü görülünceye
kadar, genellikle 10 kez püskürtülmelidir:
1. Her kullanımdan önce iyice çalkalanmalıdır.
2. İşaret parmağınızı ve orta parmağınızı burnun her iki yanına ve başparmağınızı şişenin altına
yerleştiriniz.
3. Şişeyi burun deliğinizden uzaklaştırınız ve parmaklarınızı bastırarak spreyi püskürtünüz.
5
Sprey pompası 14 gün veya daha uzun bir süre kullanılmamışsa, kullanımdan önce sprey
pompasını ayarlamak için, ilaç, düzgün bir şekilde püskürdüğü görülünceye kadar, genellikle 2
kez püskürtülmelidir.
Kullanma talimatı
1. Şişeyi yavaşça çalkalayınız ve toz kapağını çıkarınız (Şekil 1).
2. Burnunuzu yavaşça temizleyiniz.
3. Burun deliğinin birini kapatarak sprey pompasının ucunu diğer burun deliğinize yerleştiriniz
(Şekil 2). Başınızı hafifçe öne eğerken şişeyi dik tutunuz.
4.Burnunuzdan yavaşça nefes almaya başlayınız ve nefesinizi içeri çekerken parmaklarınızla BİR
kere bastırarak burnunuza püskürtünüz.
5. Nefesinizi ağzınızdan veriniz. 4’üncü basamaktaki işlemi aynı burun deliğine bir kez daha
tekrarlayınız.
6. Şişeyi burun deliğinden uzaklaştırınız ve nefesinizi ağzınızdan veriniz.
7. Diğer burun deliği için 3’ten 6’ıncı basamağa kadar olan işlemleri tekrarlayınız.
Spreyi kullandıktan sonra temiz bir mendil veya kağıt mendil ile ağzını siliniz ve kapağını
kapatınız (Şekil 3).
Nazal Sprey’in temizlenmesi
Nazal spreyinizi düzenli temizlemeniz önemlidir yoksa düzgün çekemeyecektir. Toz kapağını
kaldırınız ve sprey pompasını açınız. Sprey pompasını ve toz kapağını sıcak suda yıkayın ve
kurutun. Sprey pompasının ucunu iğne ya da başka bir keskin objeyle delmeye çalışmayınız;
çünkü bu işlem pompaya zarar verecek ve doğru ilaç dozunu almanızı engelleyecektir. Sıcak bir
yerde kurumaya bırakın. Spreyi şişenin içine itin ve toz kabını yerleştirin. Spreyi temizledikten
sonra, ilk kez kullanırken, ilaç düzgün bir şekilde püskürdüğü görülünceye kadar, 2 kez
püskürtülmelidir.
Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanımı: Çocuklarda bu ilacın kullanımında, bir yetişkin yardımcı olmalıdır.
Yaşlılarda kullanımı: Özel bir kullanım durumu mevcut değildir.
6
Özel kullanım durumları:
Böbrek/karaciğer yetmezliği: Böbrek ya da karaciğer yetmezliği olan hastalar için veri
bulunmamaktadır.
Eğer NASONEX’
in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz
veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla NASONEX kullandıysanız
NASONEX’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile
konuşunuz.
Steroidleri uzun süre ya da yüksek miktarlarda kullanırsanız nadiren bazı hormonlarınızı
etkileyebilir. Çocuklarda büyüme ve gelişmeyi engelleyebilir.
NASONEX’
i kullanmayı unutursanız
İlacınızı tavsiye edilen şekilde almaya çalışınız.
Nazal spreyi doğru zamanda kullanmayı unuttuğunuzda, hatırladığınız anda kullanınız ve daha
sonra normal kullanıma devam ediniz.
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
NASONEX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler
Bazı hastalarda NASONEX ilk dozdan 12 saat sonra semptomları gidermeye başlar; ancak
tedavinin tam yararı iki güne kadar görülmeyebilir. Nazal spreyinizi düzenli kullanmanız çok
önemlidir. Doktorunuz size söylemedikçe, kendinizi daha iyi hissetseniz bile tedavinizi
durdurmayınız.
Bu ürünle ilgili başka sorularınız olursa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi NASONEX’ in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kisilerde yan
7
Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.
 Klinik çalışmalarda alerjik rinitli yetişkin ve adolesan hastalarda rapor edilen tedaviye bağlı
istenmeyen olaylar aşağıda belirtilmiştir:
Yaygın: Epistaksis (burun kanaması), farenjit (boğaz iltihabı), nazal (burunda) yanma, nazal
iritasyon (burunda tahriş), nazal ülserasyon (burunda ülserleşme), hapşırık, baş ağrısı
Bilinmiyor: Çocuklarda uzun süreli kullanımda büyüme hızında yavaşlama, göz basıncında artışa
(glokom) bağlı olarak görme bozuklukları
Nazal kortikosteroidler ile uzun süreli tedavi alan çocukların boy uzunluğunun düzenli takip
edilmesi önerilir.
Epistaksis (burun kanaması) genelde hafif şiddette olup kendiliğinden geçmiştir. İnsidansı
(görülme sıklığı) plaseboya (içinde etkin madde olmayan ilaca) kıyasla daha yüksek (%5) olmakla
birlikte karşılaştırılan aktif kontrol nazal kortikosteroidlerle (%15 e kadar) kıyaslanabilir veya
daha düşüktür. Diğer tüm etkilerin insidansı plasebo ile karşılaştırılabilir oranlardadır.
Pediyatrik hastalarda, advers etki insidansı, ör. Baş ağrısı (%3), epistaksis (%6), burunda iritasyon
(%2) ve hapşırma (%2) plasebo ile kıyaslanabilir düzeydedir.
 Burun polipleri (iyi huylu ur): Burun polipleri için tedavi edilen hastalarda, istenmeyen
olayların görülme sıklığı, plaseboyla kıyaslanabilir nitelikte olup alerjik rinitli hastalarda
gözlemlenenler ile benzerdir. Polipler için yürütülen klinik çalışmalarda hastaların %1 veya daha
fazlasında bildirilen tedaviye bağlı istenmeyen olaylar şunlardır:
Çok yaygın: Burun kanaması günde iki kez 200 mikrogram ile çok yaygın
Yaygın: Üst solunum yolu enfeksiyonu günde bir kez 200 mikrogram ile, burun kanaması günde
bir kez 200 mikrogram ile, boğaz iritasyonu günde iki kez 200 mikrogram ile, baş ağrısı günde bir
kez 200 mikrogram ile ve günde iki kez 200 mikrogram ile yaygın
Yaygın olmayan: Üst solunum yolu enfeksiyonu günde iki kez 200 mikrogram ile yaygın olmayan
Çok seyrek olarak tat ve koku alma bozukluğu bildirilmiştir.
Burun içine uygulanan kortikosteroidlerin kullanımı sonrası, çok seyrek olarak nazal septum
perforasyonu (burun kıkırdağında delinme) vakaları veya göz içi basıncı artışı ve/veya katarakt
vakaları bildirilmiştir.
Nazal kortikosteroidlerin sistemik etkileri özellikle uzun dönemlerde yüksek dozlarla
reçetelendiğinde görülebilmektedir.
5. NASONEX’in saklanması
NASONEX’
i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
25oC’nin altında oda sıcaklığında saklayınız. Dondurmayınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra NASONEX’i kullanmayınız.
8
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz NASONEX’i kullanmayınız.
Ruhsat Sahibi : MSD İlaçları. Ltd. Şti.
Levent – İstanbul
Üretim yeri: MSD International GmbH 70 Tuas West Drive Singapur 638414
Bu kullanma talimatı 30/12/2014 tarihinde onaylanmıştır

Cevap Ver

Please enter your comment!
Please enter your name here