dermo-trosyd-krem-fiyat-mantar

Fiyat: 5.70TL


 

DERMO-TROSYD %1 Deri Kremi

FORMÜLÜ:

DERMO-TROSYD %1 deri kremi’nin beher gram 10 mg. tiokonazol, koruyucu olarak benzil alkol ayrıca 2 oktil dodekanol ve setostearil alkol içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

Farmakodinamik Özellikleri Tiokonazol, imidazol sınıfı bileşiklerin bir üyesidir. Tiokonazol beyaz kristalize katı madde halindedir. Suda çok az, metanol, etanol ve kloroformda iyi çözünür. Tiokonazol sentetik geniş spektrumlu antifungal bir ajan olup ayrıca Stafilokok ve Streptokok türleri dahil bir çok gram pozitif organizmalara karşı anti-bakteriyel aktivitesi de vardır. Invitro olarak, patojen dermatofit, maya ve diğer mantarlara karşı fungisiddir. Tiokonazolün sık rastlanan bütün antropofilik ve zoofilik dermatofit enfeksiyonları; özellikle Trichophyton rubrum ve Trichophyton mentagrophytes, kandidiyazis, pitriasis versikolor ve bakteriyel enfeksiyonlardan Corynebacterium minutissimum’un neden olduğu eritrasmada etkili olduğu bulunmuştur.Tiokonazol kullanımı ile cilt enfeksiyonlarında semptomatik rahatlama / azalma, tedavinin ilk bir kaç gününde ortaya çıkar. Farmakokinetik Özellikleri Deriye tatbik edildikten sonra sistemik absorbsiyonun ihmal edilecek kadar az olduğu gösterilmiştir.

ENDİKASYONLARI:

DERMO-TROSYD, duyarlı mantarların (dermatofit ve mayaların) sebep olduğu deri enfeksiyonlarının bu arada Candida’ya bağlı ya da Candida ile komplike çocuk bezi pişiklerinin tedavisinde, ayrıca duyarlı gram-pozitif bakterilerle komplike olmuş vakalarda endikedir. Tinea pedis, tinea kruris, tinea korporis, tinea versicolor ve tinea unguium gibi enfeksiyonlar DERMO-TROSYD tedavisine iyi cevap verirler.

KONTRENDİKASYONLARI:

DERMO-TROSYD, daha önce imidazol grubu antifungal ajanlara veya deri preparatlarındaki diğer maddelere karşı aşırı hassasiyet göstermiş kişilerde kontrendikedir.

UYARILAR/ÖNLEMLER:

DERMO-TROSYD deri preparatlar göze kullanılmaz. Candidaya bağlı ya da candida ile komplike çocuk bezi pişiklerinin tedavisindeki kullanımı için kesinlikle doktor önerisi ve dozaj ayarlaması gerekir.

Gebelik Döneminde:

Kullanım Dermal uygulamayı takiben sistemik absorbsiyonun ihmal edilecek kadar az olduğu gösterilmiştir. Gebelik kategorisi C’dir. Hamile kadınlarda yapılmış yeterli ve tam kontrollü çalışmalar bulunmamaktadır. DERMO-TROSYD gebelikte, hekimin kanaatince potansiyel faydaları fetusa muhtemel risklerinden fazla ise kullanılmalıdır. SB’nın 15 Mayıs 2001 tarihli düzeltmeleri yapılmıştır. Dermtrcr.doc 28.03.2000 2 Emzirme Döneminde Kullanım Tiokonazolün insan sütü ile itrah edilip edilmediği bilinmemektedir. Bir çok ilaç insan sütü ile itrah edildiğinden, DERMO-TROSYD uygulaması sırasında emzirmeye ara verilmelidir.

Araç ve Makine Kullanma:

Kabiliyeti Üzerine Etkisi Bilinen bir etkisi yoktur.

YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER:

DERMO-TROSYD lokal uygulamada çok iyi tolere edilir ve ilacın deri üzerindeki uygulanmasında hiç bir sistemik yan etki gözlenmemiştir. Bazı hastalarca lokal irritasyon semptomları bildirilmiştir. Bunlar genellikle tedavinin ilk haftasında görülür, hafif ve geçicidirler. Ancak DERMO-TROSYD kullanımı ile duyarlılık reaksiyonu meydana gelirse, tedavi kesilmeli ve uygun terapi tatbik edilmelidir. Çok uzun süre kullanıldığında sistemik toksik tesirler görülebilir.

Uygulama/ Enjeksiyon/İnsizyon/İçine koyma:

Ödem, ağrı, kaşıntı Tüm vücut: Allerjik reaksiyon ( periferik ödem, periorbital ödem ve ürtiker dahil olmak üzere) Merkezi ve Periferik Sinir Sistemi: Parestezi Deri ve Uzantılar: Büllöz erupsiyon, dermatit, kontakt dermatit, cilt kuruluğu, tırnak bozuklukları (renk değişikliği, periungual inflamasyon ve tırnakta ağrı dahil olmak üzere), döküntü, deride pullanma, deride irritasyon. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER:

Bilinen bir etkileşim mevcut değildir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:

DERMO-TROSYD %1 Deri Kremi, sabah ve/veya akşam günde bir veya iki defa, hastalıklı deri alanına ve bunun etrafına hafifçe masaj yapar gibi sürülmelidir. Intertrigolu bölgelerde maserasyonu önlemek için krem az miktarda ve iyice yedirerek sürülmelidir. 7 günlük tedavi tinea versikolor’lu hastaların büyük bir kısmında yeterlidir, fakat şiddetli tinea pediste, özellikle kronik hiperkeratotik tiplerinde 6 haftaya kadar süren tedavi gerekebilir. Diğer bölgelerdeki dermatofit enfeksiyonlar, kandidiyazis ve eritrasmada gereken tedavi süresi genellikle 2-4 haftadır. Enfeksiyona neden olan organizmanın cinsine ve enfeksiyonun yerine bağlı olarak iyileşme için gerekli tedavi süresi hastadan hastaya değişir.

DOZ AŞIMI:

İhmal edilecek kadar az düzeydeki sistemik absorbsiyon nedeniyle lokal uygulama ile doz aşımı muhtemel değildir.

SAKLAMA KOŞULLARI:

30°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI 20 g.’lık tüplerde takdim edilmiştir.

PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ:

ŞEKİLLERİ DERMO-TROSYD %1 Losyon, DERMO-TROSYD %28 Tırnak Solüsyonu, DERMO-TROSYD %1 Pudra, Gyno-Trosyd %6.5 Vaginal Merhem, ve Gyno-Trosyd 100 mg. Vaginal Tablet formları da bulunur.

SB’nın 15 Mayıs 2001 tarihli düzeltmeleri yapılmıştır. Dermtrcr.doc 28.03.2000 3 -Reçete ile satılır. -HEKİME DANIŞMADAN KULLANILMAMALIDIR -ÇOCUKLARIN ERİŞEMiYECEKLERİ YERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.

Ruhsat Tarihi:

23.08.1985 Ruhsat No: 136/45

Ruhsat Sahibi:

PFIZER İLAÇLARI Ltd.Şti. tarafndan PFIZER INC. Şirketinin müsaadesiyle 34347 Ortaköy/ISTANBUL’da imal edilmiştir. (Uluslararası Ürün Dökümanı: 10.03.2000) (Prospektüs Onay tarihi :29.11.2004)

Cevap Ver

Please enter your comment!
Please enter your name here